Samarbeten

T-verkarna

Vi samarbetar med T-verkarna som är ett nätverk av underleverantörer i Örebro län. T-verkarna skall genom samarbete mellan företag i olika branscher erbjuda en samarbetspartner som kan tillhandahålla en totallösning av kundernas behov. Tillsammans bildar medlemsföretagen en komplett systemleverantör med målsättning att leverera såväl enskilda komponenter som kompletta system.

Nerike Kugg & Mekan AB

Vi samarbetar med Nerike Kugg och mekan gällande bemanning, kompetensutveckling samt delar projekt som innefattar avancerad bearbetning.

Wikers

Vi har ett nära samarbete med Wikers i Filipstad som är en erfaren aktör inom plåtproduktion av bränsletankar.