Kvalitet

Certifieringar

ISO 3834-2:2005, ISO 9001:2015, EN 1090-1:2009+A1:2011

Vårt arbete

Verksamhetspolicy

Örebro Svets & Hydraulik AB arbetar aktivt med ständiga förbättringar gällande processer, produkter, material och verksamhetssystem för att uppnå en effektiv produktion med konkurrenskraftiga priser.

En säker arbetsmiljö och ett långsiktigt miljötänk ska genomsyra företagets verksamhet. Samtliga medarbetare ska vara delaktiga i att en god arbetsmiljö upprätthålls och vi ska gemensamt verka för en företagskultur där miljö och avfallshantering är ett viktigt inslag. Hos oss ska alla behandlas med respekt och värdighet och ges samma möjlighet oavsett ålder, funktionshinder eller etniskt ursprung.

Örebro Svets & Hydraulik AB ska vara en känd leverantör av laserskurna, kantpressade, bearbetade och svetsade produkter så som öppna och slutna kärl i stål och rostfritt. Produkter ska levereras i rätt tid och med en kvalitet överensstämmande med kundens önskemål. Vi arbetar i enlighet med rådande lagar och regler samt utifrån krav och rekommendationer i ISO 9001, ISO 3834 samt EN 1090.

Örebro Svets & Hydraulik AB åtgärdar omgående avvikelser och implementerar långsiktiga korrigerande åtgärder för att säkerställa en god, och långsiktig, kvalitet till kund. Ett bra samarbete med kunder gällande nya artiklar, avvikelser och leveranstider är av stor vikt i det dagliga arbetet.

Samtliga medarbetare ska vara införstådda med företagets mål gällande kvalitet, leveransprecision, budget, miljö, arbetsmiljö och ständiga förbättringar. Vi skall gemensamt arbeta för att uppnå målen och en stabil och bra verksamhet i ständig utveckling.